Regulamin programu „Karta Stałego Klienta” salonu kosmetologicznego Strefa Urody w Rybniku

1. Użytkownikiem Karty jest osoba, której imię i nazwisko widnieje na Karcie.
2. Karty nie można odsprzedać lub oddać innej osobie.
3. Zniżki i promocje skierowane do posiadaczy Karty nie łączą się z promocjami i obniżkami okazjonalnymi skierowanymi do ogółu klientów.
4. Posiadacz Karty ma prawo wyboru korzystniejszej dla niego formy zapłaty.
5. Pieczątki rabatowe na Karcie otrzymuje się przy wizycie za kwotę min. 55 zł.
6. Kartę należy okazać na koniec wizyty w Strefie Urody Sabina Masarczyk w celu uaktualnienia.
7. Każde 4 pieczątki uprawniają do 10% zniżki na dowolnie wybraną usługę (nie dotyczy zabiegów medycyny estetycznej i makijażu permanentnego).
8. Każde 8 pieczątek uprawnia do skorzystania z bezpłatnego masażu twarzy, szyi i dekoltu.
9. Karta stałego klienta jest bezterminowa.
10. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w momencie odbioru Karty.
11. Otrzymanie i korzystanie z Karty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu znajdującego się na stronie www.kosmetyczkarybnik.pl.
12. Karta stałego klienta jest własnością Strefa Urody Sabina Masarczyk.
13. Strefa Urody Sabina Masarczyk zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie „Karty Stałego Klienta”.
14. Do zmiany regulaminu wystarczy jego ogłoszenie w Strefie Urody Sabina Masarczyk lub na stronie www.kosmetyczkarybnik.pl.
15. Regulamin obowiązuje od 01.07.2017 r.